Erken İngilizce

Erken İngilizce diyince akla okul öncesi dönem çocuklarına verilen İngilizce gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ve uygulanan programlarda ise 3-14 yaş aralığındaki her çocuk Erken İngilizce kapsamında yer almaktadır.

İlköğretim yani ilkokul ve ortaokulu da kapsayan bu süreç 3 yaş itibari ile başlamaktadır.

3, 4 ve 5 yaş etkinlikleri olarakta kullanabileceğiniz süreç için temel hedef çocuklara basit komutların ve günlük hayatta sık kullanılan kelimelerin oyun, yarış gibi araçlarla eğlenceli bir şekilde öğretilmesidir.