ERKEN İNGİLİZCE

Bireylerin başka bir dili öğrenmeleri globalleşme ile beraber zorunlu hale gelmiştir. Globalleşen dünyadan bahsederken aslında bilimde, ekonomide, ticarette, sanatta, medyada, siyasette, kültürde vb. her alanda küreselleşme kastedilmektedir. Bunun aksini düşünmek akla ve mantığa yatkın olmadığı gibi globalleşmeyi de sömürü düzeninin bir aracı olarak görmek doğru değildir. Bu nedenle de globalliğin gereği olarak erken İngilizce olarak da ifade edilen şekliyle İngilizceyi küçük yaşlardan itibaren öğrenmek önemlidir.

Erken Yaşlarda Dil Öğrenmek Avantajlıdır

Globalleşmenin en önemli araçlardan bir tanesi şüphesiz yaygın kullanılan bir dildir. Başka bir ülkenin lisanını bilmek, kişiyi doğal olarak küreselleşmenin bir parçası haline getirmektedir. Dünyanın her hangi bir yerinde olup biten her şey, teknolojik gelişmeler, tıpta insanlık adına geliştirilen bir tedavi yöntemi, bilimsel bir çalışma vb. çok kısa bir sürede diğer insanlar tarafından öğrenilmekte ve hatta uygulamaya dahi geçirilmektedir. En yaygın kullanılan dillerden biri olan İngilizceyi bilmek, yukarıda bahsedilen alanlarda kişileri söz sahibi konumuna getirecektir. Öğrenilen bir bilginin altı saatte yenilendiği bir çağda bilgiye erişim o oranda hızlı olmak zorundadır ki hem takip edilebilmeli hem de uygulanabilmelidir.

Dil konusunda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, erken İngilizce eğitimi ile lisan öğrenilmesi çok daha kolay ve kalıcı olmaktadır. Kolay olmasının nedeni, zihinlerin berrak ve taze olması ile her seviyede bilgiye aç olunmasıdır. Bunun yanında, çocukların bol tekrar ve uygun eğitim sonrasında fıtratları gereği çok daha rahat bir öğrenim gerçekleştirdikleri görülmektedir.

İngilizce nasıl öğrenilir isimli yazımızda da belirttiğimiz gibi, İngilizce bilmek size ve çocuklarınıza avantajlı kapıların açılmasının bir vesilesi olacaktır. Bu nedenle de çocuklara ileride çok önemli fayda getireceği kesin olan İngilizcenin çok erken yaşlardan itibaren verilmesi önemlidir.

Başka ülke diline hâkim olmanın faydalarının çok olduğu bir globalleşme sürecinde fırsatların değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle başka bir ülke lisanı öğrenmeye çok küçük yaşlarda başlanılmalıdır. Eğitim kurumlarında daha etkin İngilizce öğrenme programı uygulanmalı ve eğitimler buna göre dizayn edilmelidir. Detaylı bilgi almak, danışmak ya da kurslarımızdan faydalanmak için bizi arayınız.