Dersler, İpuçları ve Stratejiler

Bu dersler size bir makaleyi nasıl yazmanız gerektiğini gösterecektir. Karşılaşabileceğiniz farklı türdeki makaleleri nasıl yazmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Bir makaleyi nasıl yazabilirsiniz?

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki bir çok farklı türde makale vardır ve bunların hepsini yazmak için de farklı yöntemler vardır.

Bir çok farklı tür olmakla birlikte aslına bakarsanız hepsinde aynı temel yapı kullanılır.

Bazı makale türleri aşağda listelenmiştir:

  • Agree / disagree (Katılma/katılmama)
  • Discuss two opinions (İki seçeneği tartışma)
  • Advantages & disadvantages(Aventaj ve dezavantajlar)
  • Causes (reasons) & solutions (Nedenler ve çözümler)
  • Causes (reasons) & effects (Nedenler ve etkiler)
  • Problems & solutions (Problemler ve çözümler)

Her makale her zaman sadece bu paternlerden birine uymayabilir. Bir kaç tanesinin birlikte olduğu bir makale yazmanız gerekebilir. Örneğin bir konudaki fikriniz sorulabilir ve sonra bunun avantaj ve dezavantajlarını tartışmanız istenebilir.

Bir makaleyi nasıl yazabilirim?

Bu soruyu cevaplamak için öncelikle şu örnek soruya bakalım:

You should spend about 40 minutes on this task. (Bu görevi tamamlamak için yaklaşık 40 dakikanız var)

Write about the following topic (Aşağıdaki konuyla ilgili yazın):

In the last 20 years there have been significant developments in the field of information technology (IT), for example the World Wide Web and communication by email. However, these developments in IT are likely to have more negative effects than positive in the future.

To what extent do you agree with this view (Bu görüşe ne ölçüde katılırsınız)?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge. (Cevabınızı nedenleriyle birlikte verin ve tecrübe ve bilginizden yararlanarak konuyla ilgili örnekler verin.)

Write at least 250 words. (En az 250 kelime yazın)

Burada anahtar üç öğe vardır:

1. Sunuş

2. Ana paragraf

3. Sonuç

Yukarıdaki örneği kullanarak her bir bölüme ayrı ayrı bakacağız.

1. Sunuş

Sunuş kısmını kısa tutmanız gerekir. Makaleyi yazmak için 40 dakikanız olduğunu hatırlayın. Ayrıca bu zamanın bir kısmı planlamaya gidecektir. Sonuç olarak, sunuş kısmını yazmanız gerekir böylece ana pargrafı yazmaya bir an önce geçebilirsiniz.

Şu iki şeyi yapmanız gerekir;

  • Temel bilgileri kullanarak (bunları sorudan alabilirsiniz) makalenin konusunu izah etmek.
  • Ne yazacağınızdan bahsetmek.

Yukarıdaki soru için bir sunuş örneği;

The last two decades have seen enormous changes in the way people's lives are affected by IT, with many advances in this field. However, while these technological advances have brought many benefits to the world, it can be argued that these developments in IT will result in more negative impacts than positive.

Gördüğünüz gibi ilk cümle konu başlığına referansta bulunuyor ve sorudan alınan bilgileri kullanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu soruda verilen cümleleri kendi ifadelerinizle yazmak, yani şerhetmektir. Aynısını yazdığınız takdirde kopyalamış olursunuz.

İkinci kısmı ise açıkça makalenin ne hakkında olacağıyla ilgili ve yazarın düşüncesini teyit eder niteliktedir.

2. Ana paragraf

Asıl kısmı yazmak için iki veya üç paragraf yazmalısınız, daha fazla veya daha az olmamalıdır.

Ana bölümdeki her bir paragraf bir kontrol düşüncesi ve bunu destekleyen bir ifade içermelidir.

Örnek soru için yazılan ilk paragrafa bakalım. Makale bilgi teknolojilerinin fayda ve zararlarıyla ilgilidir. Bu yüzden bunlar ayrı ayrı paragraflarda ele alınmalıdır.

Ana bölümün ilk paragrafına bakalım:

To begin, email has made communication, especially abroad, much simpler and faster, resulting in numerous benefits for commerce and business. Furthermore, the World Wide Web means that information on every conceivable subject is now available to us. For example, people can access news, medical advice, online education courses and much more via the internet.  It is evident that these improvements have made life far easier and more convenient for large numbers of people and will continue to do so for decades to come.

İlk paragrafın kontrol fikri bilgi teknolojilerinin faydalarıdır ve bunu destekleyen iki düşünce var. Birinci paragrafta bütünlüğü bozabileceği için olumsuz yönleri gösteren herhangi bir ifade yok.

Yazar sunuş kısmında daha fazla olumsuz etkileri olduğundan bahsettiği için makalenin büyük bölümü olumsuz yönlerine odaklanacaktır. Yani sonraki iki paragraf olumsuz yönleri hakkındadır.

Nevertheless, the effects of this new technology have not all been beneficial. For example, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation. This could result in a decline in people's basic ability to socialize and interact with each other on a day-to-day basis. 

Son paragraf bir diğer olumsuz etkiyi veriyor:

In addition, the large size of the Web has meant that it is nearly impossible to regulate and control. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites and viruses. Unfortunately, this kind of problem might even get worse in the future at least until more regulated systems are set up.

3. Sonuç

Sonuç kısmı bir veya iki cümleden oluşmalıdır. Burada makalenin ne hakkında olduğunu kısaca ifade edebilirsiniz ve gelecekle ilgili bazı düşüncelerden bahsedebilirsiniz.

Şimdi örneğimize bakalım:

In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe developments relating to new technology are likely to produce many negative effects in the future that must be addressed if we are to avoid damaging impacts on individuals and society.

Makalenin tamamı

The last two decades have seen enormous changes in the way people's lives are affected by IT, with many advances in this field. However, while these technological advances have brought many benefits to the world, it can be argued that these developments in IT will result in more negative impacts than positive.

To begin, email has made communication, especially abroad, much simpler and faster, resulting in numerous benefits for commerce and business. Furthermore, the World Wide Web means that information on every conceivable subject is now available to us. For example, people can access news, medical advice, online education courses and much more via the internet. It is evident that these improvements have made life far easier and more convenient for large numbers of people and will continue to do so for decades to come.

Nevertheless, the effects of this new technology have not all been beneficial. For example, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation. This could result in a decline in people's basic ability to socialize and interact with each other on a day-to-day basis.

In addition, the large size of the Web has meant that it is nearly impossible to regulate and control. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites and viruses. Unfortunately, this kind of problem might even get worse in the future at least until more regulated systems are set up.

In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe developments relating to new technology are likely to produce many negative effects in the future that must be addressed if we are to avoid damaging impacts on individuals and society.

(287 kelime) 

 

Yorum

Makale öncelikle bilgi teknolojilerinin kullanımının artmasından bahsediyor, bu yüzden sunuş kısmı oldukça iyi. Sonrasında yazarın düşüncesi belli ediliyor.

Sonraki paragraf bu gelişmelerin faydalarını anlatıyor. Fakat üçüncü paragraf Nevertheless, not all the effects ifadeleriyle başladığı için yazarın olumsuz sonuçlara odaklanacağı anlaşılıyor.

Dördüncü paragraf iki olumsuz örnek veriyor (düzenlemelerin eksikliği, virüsler). Her iki paragrafta da bu problemlerin gelecekte de devam edeceği öne sürülüyor.

Makalenin sonuç kısmında başlangıçta verilen ifade ile açık bir şekilde aynı fikirde olduğu belirtiliyor.

Genel olarak günümüzdeki durumdan dengeli bir şekilde bahsediyor, ayrıca bilgi teknolojilerinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini ifade ediyor.

Şimdi artık bir makale yazmanın temel prensiplerini biliyorsunuz. Bir örnek soruyu alarak siz de bir makale yazmayı deneyebilirsiniz.